Motivation för viktnedgång


Att försöka gå ner i vikt är inte alltid det lättaste för oss männiksor, det gäller att hitta motovation för sin viktnedgång och verkligen kämpa för att nå sina mål. Att tillsammans i grupp skapa motivation för varandra kan hjälpa till att nå sina mål och det kan underlätta för deltagarna i denna grupp.

Det finns flera sätt att arbeta med sin viktnedgång och hos StayGood så hittar man måltidsersättningar som man kan prova om man vill försöka gå ner i vikt snabbt. Genom att sätta upp tydliga och ärliga mål med din viktnedgång så kan du skapa en målbild med hur du ska jobba med det hela. Välj hur mycket som du ska gå ner, ta det steg för steg och sätt inte för höga mål som kan vara svåra att uppnå.

Skriv upp för- och nackdelar det är att nå sina mål. Skriv fördelar som exempelvis att du kommer att orka med mer och att du kommer att må mycket bättre, nackdelarna kan vara att man inte trivs med den vikt man har. Var tydlig och ärlig även här med att skriva upp för och nackdelarna. Försök också att se vad som kan hindra dig att nå dina mål och skapa motivation så du kan göra vad som krävs för att övervinna dessa hinder.

Vi hoppas verkligen att du hittar din motivation och att du lyckas med din viktnedgång, i alla fall till något delmål. Där tar du tag i nästa mål och genomför detta. Lycka till!!