Varför ekologiskt?


Att leva ekologiskt innebär att man har koll på all sin konsumtion. Ofta förknippar vi ordet ”ekologiskt” med livsmedel och det är helt rätt, men även kläder och energi kan vara ekologiskt framställt.

Kraven på ekologiska produkter i allmänhet är att de ska vara framtagna giftfritt, energisnålt, förnybart och framställt i samspel med naturen.

Ekologiskt

Ekologiska hudvårdsprodukter

Även hudvårdsprodukter kan vara ekologiska. Schampo, balsam och smink innehåller en hel del kemikalier normalt, vilka inte alltid är så bra att sedan skölja ut i naturen. Det går dock att hitta till exempel kajalpenna som bara innehåller naturliga färgämnen och schampo gjort på ämnen som inte är skadliga för miljön.

Hållbar matproduktion

Det finns även allt fler ekologiska alternativ på marknaden numera. Du kan köpa ekologiska grönsaker, ekologiskt kött, ekologiskt te, ekologiskt kaffe och till och med ekologiska kosttillskott. Här har konsumenten makt att påverka genom att välja ekologiska alternativ i så stor utsträckning som möjligt. Det gäller att skapa en så stor efterfrågan att det blir ekonomiskt mer fördelaktigt att driva ett ekologiskt jordbruk.

Ett ekologiskt jordbruk släpper ut mindre farliga avfall i marken, som sedan letar sig vidare till vattendrag och påverkar både flora och fauna. När du köper ekologiskt bidrar du med att skapa en förändring där allting inte handlar om att konsumera så mycket som möjligt. Det är också lättare för Sverige att hålla igång de jordbruk vi har när alla köper ekologiskt, eftersom svenska bönder inte kan konkurrera med utländska priser som sjunkit så låga att alla vet hur mycket de utländska bönderna fuskar för att få fram så billig produkt som möjligt. Köttmässigt slipper du också få i dig en massa antibiotika som i sin tur kan leda till att du blir resistent mot medicin som en dag kan rädda ditt liv.

Varför blev det som det blev?

Det finns nästan inga små jordbruk kvar Sverige, små familjejordbruk som på 50-talet på många sätt var en ekologisk förebild. Man lät åkermarken stå i träda vart fjärde år och odlade olika grödor växelvis på åkertegarna så att jorden hann återhämta sig. Dessutom hade man ofta djur på gården så att man fick gödning gratis och den var närproducerad, ett annat kriterium för ekologisk produktion.

Det säger sig självt att de storskaliga jordbruk som finns i Sverige och i överhuvudtaget i västvärlden inte kan fungera på ett ekologiskt vis. Bonden idag väljer att ha antingen animalieproduktion eller växtodling. I det förra fallet blir han tvungen att köpa djurfoder utifrån och i det senare behöver han köpa konstgödning vilket är en riktig miljöbov. Framställningen av konstgödning är inte problemfri ur en ekologiskt synvinkel och den produceras många gånger i en annan del av världen vilket skapar långa transporter.

Varför hittar man då spår av växtgifter i ekologiskt framställda livsmedel? Tyvärr så läcker åkerjordarna gifter från konstgödsel. Energiskog gödslas ofta med rötslam från våra avlopp, och det är inte bara kiss och bajs i avloppen utan även vatten från tvätt- och diskmaskiner vilket innehåller fosfor och ibland även kvicksilver.