Odla ekologiskt


OdlingOavsett om man odlar som sitt leverne eller om man är en hobbyodlare som har ett trädgårdslands så är det möjligt att göra det på ett ekologiskt sätt. Det är bättre för både naturen och indirekt därför också för dig själv.

Därför ska vi ge lite tips på vad du kan tänka på när du ska till att sätta fröna framåt vårkanten när värmen är på väg tillbaka från vinteridet. Som det absolut första tipset så blir det förstås att rekommendera ekologiska fröer att använda när du ska så. Sådana hittar du generellt i välsorterade trädgårdsbutiker eller exempelvis på Gardenhome.se som säljer dem via nätet.

Gödsla naturligt

I en ekologisk odling så använder man sig inte av det så kallade konstgödslet, utan istället så använder man djurgödsel och grönsaksgödsling. När man odlar grönsaker i större skala så odlar man därför också baljväxter som sedermera plöjs ned, komposteras och kan därefter användas som näring till det man verkligen odlar. På samma sätt gör man med vallväxter som gräs och klöver. Att kompostera växtavfall och gödsel är således ett utmärkt sätt att, som man uttrycker det på KRAV:s hemsida ”förvara och koncentrera näringen innan komposten sprids”. När den färdiga komposten sprids på den åker där man odlar så tas näringen från kompostavfallet upp av jorden och ger på så sätt näring till växterna i densamma.

Bekämpa skadedjuren ekologiskt

När man odlar så är det i princip omöjligt att inte stöta på åtminstone någon form av skadedjur. De större skadedjuren som exempelvis sniglar går bra att plocka bort för hand, men de mindre, exempelvis bladlöss som oftast finns i större mängd och är svårare att se, de är svårare att vifta bort med en fingerknäppning. När man märker att odlingen drabbats av skadedjur så är det många som väljer att använda sig av skadebekämpningsmedel – vilket inte alls är i enlighet med ekologiska riktlinjer. Om det inte räcker med den hjälp du får med bekämpningen av fåglar, nyckelpigor och så vidare, så finns det dock ett alternativ. Det fina med metoden är att det inte innefattar något giftigt bekämpningsmedel.

Metoden består i att använda ett nässelextrakt som du enkelt tillverkar själv. Du blötlägger cirka ett kilo nässlor i tio liter vatten under ett dygn. När du därefter ska använda extraktet så bör det blandas ut 1:10 innan det appliceras på växterna för att inte riskera att det skadar dem. Undvik det också under soliga dagar då växterna kan brännas av blandningen.