Vårt viktigaste livsmedel


Rent vattenVi får ofta höra att svenskt vatten är det renaste på jorden och visst har vi en väldigt hög standard på vårt vatten. Reningsprocessen funkar överlag bra men mång gånger kan föroreningar faktiskt komma från rören som leder vatten in i huset.

Det visade en norsk undersökning av vattenledningsrör som används i Sverige, enligt Aftonbladet. Den visar på att dessa avger ämnen som kan vara skadliga för den som dricker vattnet. Några exempel på vilka ämnen det rör sig om är xylen, fenol, toluen och etylbensen. Fenoler kan ha en påverkan på mänskliga hormoner vilket kan leda till hälsorisker.

Vad kan du göra för att skydda dig?

Det finns sätt att skydda sig på mot dåligt dricksvatten. Även om standarden generellt sätt är hög i Sverige finns det fortfarande risker. Ett smidigt sätt att förbättra sin vattenkvalitet är att använda ett RO-filter. Det är en sorts membranfiltrering som samlar föroreningar och hindrar dessa från att hamna i ditt vattenglas. Exempel på partiklar som OH-filtret tar bort är arsenik, natrium, klorid, pollen, tungmetaller, bakterier och sand. Du kan beställa ditt RO-filter direkt på internet. Ett exempel på en sida som säljer RO-filter är Renton.se. Du hittar dem under kategorin ”produkter”. Många upplever också att vattnet blir godare att dricka. Det är inte särskilt konstigt då filtret sorterar ut många partiklar som kan påverka smaken och främst ge vattnet en något metallisk karaktär.

Dricksvattnet – en kommunal angelägenhet

I Sverige är det kommunerna som ansvarar för att vattnet ska hålla hög kvalitet. Många menar att det är något som kan medföra en risk och att det skulle vara bättre med en samlande myndighet. Den senaste tiden har de svenska kommunerna skakats av vattenskandaler som i Östersund och Skellefteå där en stor del av befolkningen blev utsatta för en parasit som gav maginfluensaliknande symptom.