Rökningens skadeverkan på miljön


AskfatRökning är inte bara farlig för dig själv, utan även för din omgivning. En sådan effekt som vi alla genast tänker på är passiv rökning och ren nedskräpning i form av fimpar, tomma cigarrettpaket och prillor.

Däremot kanske vi inte tänker på samma sätt på skadeverkningarna som uppstår i samband med att tobaken framställs. Tobaksodlingar har på många sätt visat sig vara en miljöfara; både för dem som arbetar på odlingarna (bekämpningsmedel) och när man röjer för att kunna odla tobaken (skogsskövling). I en nyligen publicerad artikel beskriver Folkhälsomyndigheten de skadeverkningar på miljön som kan uppstå på grund av rökning.

Många människor i vårt land är rökare och bidrar därigenom till miljöförstöringen genom tobaksodlingar. De flesta vill sluta men misslyckas. För dem finns det numera ett alternativ som minskar de negativa effekterna på miljön och dessutom är bättre för den egna hälsan. Företag som exempelvis Smokesmart erbjuder e-cigarretter som har den stora fördelen att de bara innehåller nikotin och vattenånga. På så sätt undviks många av de problem som rökning innebär för den yttre miljön som påpekades ovan. Det blir inga fimpar på marken och det kommer ingen rök från cigaretten som kan lukta eller störa, endast vattenånga.

Den allra största delen av nedskräpningen i städerna är relaterad till rökning, vilket kanske är en nyhet för de flesta. Filtret till vanliga cigarretter innehållet ett mycket skadligt ämne som det tar lång tid för naturen att bryta ner. Att det dessutom är lätt både för barn och djur att få i sig rester av tobaksprodukter gör att vi inte tar lätt på just den typen av skräp.