Dagsarkiv:


Vård i livets slutskede hur ASIH och palliativ vård samarbetar   Nyligen uppdaterat!

Att möta livets slutskede kan vara en av de mest utmanande perioderna både för patienter och deras anhöriga. Under denna tid är det avgörande att ha ett stödjande och professionellt vårdteam som kan erbjuda både medicinsk och emotionell hjälp. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och palliativ vård spelar en central […]